конкурс English Speaking - 2016. Яна Слюсар, конкурсна робота № 207.
  • Центральна зош І-ІІІ ступенів Миколаївська область
  • Тема: Музика повсюди. Мета: • навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темою , практикувати мовні засоби, формувати навички вживання лексичних одиниць, удосконалювати вміння і навички говоріння, аудіювання, читання та письма; • розвивальна: розвивати логічне мислення, активність,увагу,мислення, вчити ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи , мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, учити логічно висловлювати думку; • виховна: виховувати уміння концентруватися, слухати інших , формувати доброзичливу атмосферу у класі. • Тип уроку: засвоєння знань і вмінь. • Форма проведення : комбінований урок. • Обладнання: комп’ютер, підручник, зошити, картки із завданням, малюнки, записи музики. Завдання : організувати діяльність учнів для закріплення знань, умінь та навичок з теми уроку. Урок є закріпленням теми попереднього уроку. З попередніми уроками пов'язаний метою і завданнями. Знання, які учні здобули на уроці допоможуть їм глибше засвоїти тему , яка вивчається на даному етапі. Тип уроку: Закріплення знань , умінь та навичок . Час на уроці вчитель використовує раціонально і якісно . Протягом уроку були налагодженні логічні зв’язки та переходи між етапами та завданнями уроку . На уроці використовувалися ІКТ та особистісно-орієнтоване навчання . Для розкриття теми уроку вчитель використовувала різні методи і форми роботи : кубування, мікрофон, сенкан, гранування, робота в малих групах, парах. Створення ситуації успіху дало можливість налаштувати клас на плідну роботу. Для закріплення теми уроку вчитель використовувала індивідуальні завдання,самостійну роботу , тестування. Для забезпечення працездатності учнів на уроці було використано зміну видів діяльності учнів , фізкультхвилинку, офтальмологічну паузу. Це дало можливість учням плідно працювати. Контроль закріплення знань,умінь і навичок учнів перевірялося у вигляді тестування,самостійною роботою, роботою в парах та групах . Для забезпечення дидактичної сторони уроку вчитель використовувала ІКТ, мультимедіа, картки із завданнями, тестові завдання, картки самооцінювання . Вчителю вдалося створити під час уроку ситуацію успіху, яка налаштувала в класі атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, співпраці. На уроці відчувалося розуміння та довіра вчителя та учнів. На мою думку на уроці було виконано поставлені перед собою цілі уроку і досягла поставленої на початку уроку мети в повному обсязі.